Клиентът има право да откаже получаването на поръчаната и доставена стока след получаването й в следните случаи:

  • При повреда на стоката или нейната опаковка по време на транспортиране.
  • Когато доставената стока не отговаря на поръчаната от клиента.
  • Ако цената, която клиентът трябва да заплати, не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

Рекламации за гореспоменатите случаи се приемат само в момента на доставката.

При изброените случаи разходите по връщането на артикула се покриват след предварително споразумение между страните или от едната от страните, в зависимост от причините за връщането.

Клиентът има право да се откаже от договора без посочване на причина и без дължене на обезщетение, неустойка или разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в случай че той е избрал начин на доставка различен от най-евтиния стандартен начин, предлаган от търговеца, или ако търговецът не е предложил да прибере стоките. Клиентът трябва да върне стоките на търговеца или упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която е съобщил за решението си да се откаже от договора. Този срок е приложим за продукти и услуги.

Потребителят губи правото си да се откаже от договора, както бе посочено в предходния текст, по отношение на доставени моторни масла, акумулатори и други стоки от Търговеца, след нарушаване на целостта на опаковката и/или след включване на доставената стока или части от нея към системата на автомобила или друга еквивалентна система.