„МАСЛА И ФИЛТРИ.БГ“ ЕООД използва бисквитки за да подобри приживяването ви в нашия уебсайт. Използвайки този сайт, Вие приемате нашите общи условия.

Моля, обърнете внимание на определените правила за използване на услугите на този уебсайт и Общите условия. Всеки потребител е задължен да спазва тези Общи условия през целия период на използване на уебсайта – от момента на влизане до напускането му.

Тези „Общи условия“ регулират взаимоотношенията между търговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, достъпни на домейн maslaifiltri.bg (наричан за краткост „Сайт“). Освен това те определят условията за покупка на стоки чрез електронния магазин, разположен на Сайта, който принадлежи на „МАСЛА И ФИЛТРИ.БГ“ ЕООД, с ЕИК 207588871 и управленски адрес в Република България, гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, бул./ул. ул. Гьорче Петров № 13, вх. А, тел. 0879 55 42 10, електронна поща: office@maslaifiltri.bg.

Тези условия уреждат отношенията между търговеца и всички потребители, които, чрез маркиране на всяка определена точка, връзка или бутон на страниците на maslaifiltri.bg (изключение прави линкът към настоящите „Общи условия“), изразяват пълното си съгласие и приемат, като се задължават да спазват настоящите „Общи условия“.

Тези „Общи условия“ са ясно видими на уебсайта и са от значение за всеки потребител.

Търговецът запазва правото да променя условията по всяко време без предварително уведомление. Променените условия ще бъдат обявени на Сайта и ще влязат в сила след потвърждение от страна на клиента, изразено чрез приемане на актуалните условия.

  1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1. „Сайтът“ представлява maslaifiltri.bg – електронен търговски уебсайт, чрез който потребителите и купувачите могат да получат информация за предлаганите стоки, да избират и закупуват тези стоки, в съответствие с обявените на Сайта условия.

1.2. „Съдържанието“ включва:

1.2.1. Всяка информация, видима на уеб страницата, достъпна чрез електронно устройство;

1.2.2. Съдържанието на всички електронни писма, изпращани до потребителя от търговеца чрез електронни средства или други средства за комуникация;

1.2.3. Всяка друга информация, предоставена на потребителя от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация;

1.2.4. Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, представени от търговеца на Сайта.

1.3. „Потребител“ или „Клиент“ обозначава физическо или юридическо лице, което има или придобива достъп до съдържанието на Сайта, като прави поръчки и закупува стоки или просто разглежда съдържанието на Сайта.

1.4. „Артикули“, „Продукти“ или „Стоки“ представляват стоки, предлагани от търговеца чрез Сайта за покупка.

1.5. „Услуга“ представлява електронна търговска услуга, достъпна на обществено достъпните части на уеб страницата, предоставяйки възможност на потребителя да закупува продукти и/или услуги, използвайки електронни средства за комуникация.

1.6. „Поръчка“ представлява индивидуална заявка за покупка на избрани артикули или стоки в съответствие с условията, определени от търговеца на Сайта относно начина на доставка и плащане от страна на потребителя.

1.7. „Потвърждение“ е процесът, през който служител на търговеца потвърждава поръчката, направена от потребителя. Търговецът след това изпраща обобщение с детайли от поръчката до електронната поща на потребителя, ако такава е предоставена.

1.8. „Стойност на поръчката“ включва общата стойност на артикулите в потребителската кошница при подаване на поръчката. Тя включва транспортните разходи, освен в случаите, когато търговецът ясно посочи друго в раздела „Доставка“ на Сайта.

1.9. „Стойност на доставката“ е цената на транспортната услуга за доставка на артикулите до потвърдения адрес на потребителя. Тази стойност се определя съгласно раздел 4.3 от Общите условия.

1.10. „Търговецът“ представлява „МАСЛА И ФИЛТРИ.БГ“ ЕООД ЕИК 207588871 и управленски адрес в Република България, гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, бул./ул. ул. Гьорче Петров № 13, вх. А, тел. 0879 55 42 10, електронна поща: office@maslaifiltri.bg. Управител на фирмата е Владимир Димитров Грозданов. Търговецът е юридическо лице, създадено в съответствие с законодателството на Република България, което предоставя информация за предлаганите артикули чрез своя електронен сайт. След като потребителят потвърди и заяви поръчката си, търговецът осигурява доставката й до адреса, предоставен от потребителя, на територията на страната.

1.11. „Договорът“ представлява документ, който съдържа основните условия на потвърдената поръчка. Търговецът изпраща този документ на потребителя, а един екземпляр от него се предава на потребителя най-късно в момента на доставката на стоките, които са предмет на поръчката.

  1. Общи условия

2.1. Настоящият документ урежда общите условия, при които потребителят може да използва интернет страницата / съдържанието на сайта/, освен ако съществува друго валидно споразумение между търговеца и потребителя.

2.2. Използването, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието на сайта, предполага, че потребителят е запознат с настоящите общи условия и ги приема, освен ако конкретното съдържание има специални условия.

2.3. Достъпът до услугите, предоставяни от търговеца чрез електронния сайт, е възможен само чрез публично достъпната интернет страница maslaifiltri.bg.

2.4. Потребителят носи отговорност за своите действия и последиците от тях при използване на информацията и възможностите на сайта, включително направените поръчки и дадените потвърждения или откази.

2.5. Ако потребителят не се съгласи и/или не приеме и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия, това означава, че той отказва достъп до услугите, предлагани от търговеца чрез своята интернет страница, и няма да прави поръчки посредством електронен достъп, нито да ги потвърждава, без това да ограничава възможността му да разглежда съдържанието на сайта.

2.5.1. Потребителят може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, като за него ще се прилагат условията за несъгласие по т. 2.5 или действащите общи условия към момента на тяхното приемане.

2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме общите условия, независимо от това дали преди това е приемал същите или се е отказвал от тях.

2.7. Отказът от приемане на общите условия не следва да е формален, докато приемането на общите условия стане чрез волеизявление в електронна форма, което се материализира чрез активиране на бутон с надпис, изразяващ съгласието на потребителя да приеме общите условия, като това обвързва потребителя/клиента да ги спазва.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с общите условия с обратно действие, докато договорното отношение е в сила или докато не изплати всички свои задължения по направени поръчки.

2.9. Интернет страницата е предназначена само за потребители, навършили 18 години и които са способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно общите условия и потвърдената поръчка.

  1. Цени

3.1. Търговецът има право по свое усмотрение да променя цените на предлаганите стоки в сайта, без предварително уведомяване.

3.2. Потребителят е задължен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението й пред представител на търговеца.

3.3. Информацията за намалени цени се предоставя чрез поставяне на новата цена до старата, която се зачертава. Ако не е установен срок за намалената цена, тя важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца в случай на: 1. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект; 2. пълна или частична разпродажба на стоковите наличности.

3.4. Търговецът се задължава да достави поръчаната стока на указания от потребителя адрес в срока, посочен в информацията за доставка и при спазване на условията за това.

3.5. Потребителят трябва:

3.5.1. Потребителят трябва да предостави коректна информация при регистрацията, включително данни за издаване на отчетен документ и адрес за получаване на поръчаните артикули.

3.5.2. Потребителят трябва да заплати цената на поръчаните стоки.

3.5.3. Потребителят трябва да поеме разходите по доставката, както е предвидено в точка 4.3 от Общите Условия

3.5.4. Да осигури възможност за получаване на стоката при нейната доставка. Ако потребителят не осигури възможност за получаване на стоката на посочения адрес, търговецът се освобождава от задължението си да извърши заявената доставка повторно, а разходите за такава доставка ще бъдат за сметка на потребителя и се заплащат отделно.

3.6. Общата сума за заплащане представлява сбор от отделните продукти в поръчката, увеличен с цената за доставка. Всички цени включват ДДС, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите.

3.7. Транспортните разходи и техните специфики са ясно определени от търговеца в раздела „Доставка“ на сайта и се изпълняват съгласно условията, валидни към момента на потвърждение на поръчката.

  1. Условия на пазаруване

4.1. Регистрация.

4.1.1. Регистрацията през страницата на maslaifiltri.bg се препоръчва при пазаруване. За целта, потребителят трябва да попълни регистрационните полета с коректни данни, необходими за изпълнението на поръчката, включително данни за доставка, валиден адрес, телефонен номер и електронна поща. Тези лични данни се обработват от Търговеца с необходимото ниво на информационна сигурност.

4.2. Поръчка.

4.2.1. Поръчки могат да се изпращат денонощно чрез интернет страницата maslaifiltri.bg или на електронния адрес office@maslaifiltri.bg

4.2.2. Поръчки, получени до 14:00 часа в работен ден, се обработват в същия ден. Поръчки, получени след 14:00 часа в работен ден, се обработват на следващия ден. Поръчки, получени в събота, неделя или по време на празнични дни, се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчка, представител на търговеца ще се свърже с клиента за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли.

4.3. Условия за доставка.

4.3.1. Срокът на доставка за цялата територия на България е до края на следващия работен ден след потвърждаването на поръчката. За населени места, които куриерът посещава по график, срокът може да бъде удължен с 2 до 3 дни. Все още този срок е инструктивен и невлизането в него не дава основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.

4.3.2. При ненавременна доставка, търговецът не дължи неустойка на клиента, а клиентът има право да откаже поръчката.

4.3.3. Право на отказ от получаване на доставена стока.

4.3.3.1. Клиентът има право да откаже получаването на поръчаната и доставена стока след получаването й в следните случаи:

  • При повреда на стоката или нейната опаковка по време на транспортиране.
  • Когато доставената стока не отговаря на поръчаната от клиента.
  • Ако цената, която клиентът трябва да заплати, не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

4.3.3.2. Рекламации за гореспоменатите случаи се приемат само в момента на доставката.

4.3.3.3. При изброените случаи разходите по връщането на артикула се покриват след предварително споразумение между страните или от едната от страните, в зависимост от причините за връщането.

4.3.4. Клиентът има право да се откаже от договора без посочване на причина и без дължене на обезщетение, неустойка или разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в случай че той е избрал начин на доставка различен от най-евтиния стандартен начин, предлаган от търговеца, или ако търговецът не е предложил да прибере стоките. Клиентът трябва да върне стоките на търговеца или упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която е съобщил за решението си да се откаже от договора. Този срок е приложим за продукти и услуги.

4.3.5. Потребителят губи правото си да се откаже от договора, както бе посочено в предходния текст, по отношение на доставени моторни масла, акумулатори и други стоки от Търговеца, след нарушаване на целостта на опаковката и/или след включване на доставената стока или части от нея към системата на автомобила или друга еквивалентна система.

4.3.6. Гаранция за акумулаторите важи само в случай, че е подбран технически спрямо съответното им приложение. За консултация в избора на акумулатор, потребителят трябва задължително да се консултира със служител на „МАСЛА И ФИЛТРИ.БГ“ ЕООД. Служителите работят само с официални външни каталози на най-големите производители в света и вземат обективни решения, което гарантира лидерството им в онлайн търговията с батерии от всякакъв тип. В случай, че акумулаторът не е подбран правилно, батерията губи всякаква гаранция.

4.3.7. За акумулаторите, използвани за служебни цели, гаранцията се намалява с една година от стандартната гаранция, указана в сайта. Така, ако обикновената гаранция е три години, тя се намалява на две. Този режим се прилага при използване на акумулатори за бусове, баничарки и др., независимо дали самите МПС-та са регистрирани на юридическо или физическо лице.

4.3.8. За таксита и мотори/скутери, гаранцията е шест месеца.

Потребителят има право да се откаже от договора, като попълни и изпрати първия формуляр за отказ от договора (Приложение 1) на електронния адрес на търговеца: https://maslaifiltri.bg/wp-content/uploads/2023/12/formulyar_po_chl_50.pdf

4.4. Рекламация.

В случай, че Потребителят получи стоката във вид, несъответстващ на договора за продажба, или търговецът е доставил друга стока, различна от поръчаната, тогава в първия случай търговецът ще я приведе в съответствие с договора. Ако това е невъзможно, ще я замени с друга за своя сметка, при съгласие от страна на потребителя. Ако замяната не е възможна, търговецът ще възстанови парите на Потребителя.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от страна на потребителя.

4.5. Начини на плащане.

Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът може да заплати стойността на поръчката с различни начини:

4.5.1. В брой/наложен платеж: На куриера, който ще достави стоката, клиентът заплаща стойността на поръчката без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката към търговеца.

  1. Връщане на продукт.

5.1. Потребителят има право да върне закупен от него продукт от интернет магазина maslaifiltri.bg в срок от четиринадесет работни дни от получаване на доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, със съпровождаща я документация и принадлежности и в добър търговски вид. В този случай, Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани чрез Сайта на Търговеца. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване и др.) и със запазена цялост на опаковката. Връщането на стоката в такива случаи е за сметка на потребителя.

5.2. За да упражни това право на отказ, Потребителят трябва да се свърже с Търговеца на телефон, посочен в сайта, където е направил поръчката, и да предостави номер на поръчката, трите си имена, и банкова сметка в Република България, по която да му бъдат преведени платените за приетата поръчка суми. В случай, че няма банкова сметка, следва да посочи три имена и адрес за връщане на платената сума чрез пощенски запис. Потребителят ще бъде информиран за адреса, на който върнатите стоки следва бъдат изпратени заедно с придружаващите ги документи и принадлежности.

5.3. Всички разходи, извършени от Потребител по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт”, свързани с връщане на закупения продукт, включително, но не само, стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на Потребителя.

5.4. Търговецът ще възстанови заплатената цена на продукта на Потребителя в рамките на 14 дни чрез банков превод, ако потребителят има посочена банкова сметка. В случай че потребителят не разполага с такава сметка, възстановката на цената за продукта ще бъде извършена посредством пощенски запис.

6. Отговорност

6.1. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било физически или юридически лица, които използват съдържанието от сайта.

6.2. Търговецът не носи отговорност за всякакви вреди (преки, косвени, инцидентни или други), произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация относно предоставеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да предизвикат вреди.

6.3. Ако потребител сметне, че съдържанието, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Търговеца, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с търговеца чрез наличните данни за контакт, така че последният да може да вземе информирано решение.

6.4. Търговецът не предоставя гаранция за достъп на потребителите до Интернет страницата и не дава право за изтегляне, частична или пълна промяна, репродуциране, частично или напълно копиране, използване на съдържанието по какъвто и да било друг начин или прехвърлянето му към трети лица, без изричното писмено съгласие на търговеца.

6.5. Търговецът не е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на нашата интернет страница, без значение от вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

6.6. Търговецът не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страниците и/или съдържанието, изпратено до потребителите чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Търговеца, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на потребителя и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

7. Разрешаване на спорове

7.1. Всеки спор, възникнал във връзка с настоящите Общи условия, включително за валидността, нарушението, разтълкуването, прекратяването или разоръжаването на тези Общи условия, ще бъде разглеждан в духа на добрата вяра и конструктивната сътрудничеството с цел бързото и ефективно разрешаване на спора.

7.2. В случай, че спорът не може да бъде решен чрез преговори между страните, той ще бъде отнесен за разглеждане пред компетентен съд в Република България.

7.3. Спорът ще се разглежда и решава съгласно българското право, като за всички въпроси, които не са уредени с тези Общи условия, се прилагат българските закони.

7.4. Всеки елемент на спор, възникнал по отношение на или във връзка с използването на сайта, включително спорове, свързани с въвеждането, използването, прекъсването или прекратяването на връзка със Сайта, се разглежда и решава от компетентен съд в Република България.

7.5. За всички въпроси, неуреждани от тези Общи условия, се прилага съответното действащо законодателство в Република България.

8. Промени в Общите Условия и Заключителни разпоредби

8.1. Търговецът запазва правото да прави промени по настоящите Общи Условия, както и във всеки един аспект на Интернет страницата, включително структурата и предоставяните услуги. Тези промени могат да засягат както Интернет страницата, така и съдържанието й, без предварително известяване на потребителите.

8.2. Търговецът не носи отговорност за възможни грешки, които могат да възникнат на Интернет страницата по всякаква причина, включително тези, които са резултат от промени, настройки или други манипулации, които не са извършени от администратора на Интернет страницата.

8.3. Сайтът има правото да публикува рекламни банери или връзки от всякакъв вид в рамките на Интернет страницата, съобразно важащото законодателство.

9. Изображения

9.1. Предоставените изображения в Интернет страницата са илюстративни и могат да има несъответствия с реалните стоки, които те представляват.

9.2. Търговецът не приема рекламации, поради евентуални различия между изображенията на Интернет страницата и реално предоставените стоки.

10. Законова съвместимост и Възможности за Разрешаване на Спорове

10.1. Търговецът утвърждава, че условията за поръчка, доставка и плащане съответстват на разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

10.2. Настоящите условия се прилагат единствено за онлайн магазина на Търговеца, достъпен на интернет адрес: www.maslaifiltri.bg

10.3. В случай на възникване на спор, свързан с покупка онлайн, потребителите могат да се информират на следните интернет адреси:

10.4. Потребителите могат също така да ползват платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr